Policy

นโยบายการยกเลิกการเปลี่ยนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ดังกรณีต่อไปนี้
1.
กรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดที่ลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุดจากทางบริษัท ทางบริษัทฯ  ยืนดีที่จะเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้า ต่อเมื่อลูกค้าส่งสินค้าที่ผิดพลาดกลับมาให้ทางบริษัทฯ

2. กรณีที่สินค้าเสียหาย ทางบริษัทยินดีที่จะส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้ แต่ต้องเป็นสินค้าประเภทเดียวกันเท่านั้น โดยทางลูกค้าต้องส่งสินค้าชิ้นนั้นๆกลับมาให้ทางบริษัทและต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมขายเท่านั้น

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Dilok (ต่อไปนี้จะเรียกว่าบริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับเราคือการปกป้องความลับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ และทั้งหมดที่คุณเปิดเผยกับเรา เมื่อใช้บริการของเราย่อมแสดงว่าคุณยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

Dilok เก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้าง

ทางบริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณมอบให้ เช่น ชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์และอีเมล

ทางบริษัทฯจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เรามีอยู่ในลักษณะต่างๆ ต่อไปนี้:

เพื่อยืนยันว่าคุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงคุณสมบัติบางอย่าง

เพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงและใช้บริการต่างๆ ที่คุณเลือกรับ

เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและแนวโน้มของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงและเข้าใจวิธีที่ผู้ใช้ใช้บริการของเรา

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

ทางบริษัทจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด หากในกรณีที่จำเป็น ทางบริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อป้องกัน ตรวจสอบ หรือฟ้องร้องกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือต้องสงสัยว่าผิดกฎหมาย หรือป้องกันความเสียหาย หรือโต้ตอบการดำเนินการตามกฎหมาย หรือบังคับใช้สิทธิ์และการเรียกร้องของทางบริษัทฯ

การจัดเก็บข้อมูล

ทางบริษัทฯจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณมอบให้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเราที่มีความปลอดภัย เรามีมาตรการระดับองค์กรและมาตรการด้านเทคนิคที่เพียงพอเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ทางบริษัทฯทำอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่บริษัทฯไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลที่คุณส่งมาที่ให้กับบริษัทฯหรือใช้บริการอื่นๆ คุณต้องรับความเสี่ยงในการส่งข้อมูลต่างๆ ด้วยตัวเอง เมื่อทางบริษัทฯได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว ทางบริษัทฯจะใช้ขั้นตอนที่รัดกุมและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเพื่อพยายามป้องกันการลอบเข้ามาใช้ข้อมูลดังกล่าว

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิ์แจ้งขอไม่ให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด คุณสามารถใช้สิทธิ์ในเรื่องนี้ได้โดย ส่งอีเมลมาให้กับทางแบรนด์ได้ที่ support@dilok.co.th