สีขาวสีส้มสีเหลืองเข้มสีเหลืองอ่อนสีเขียวน้ำทะเลสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้ม


    สีขาวสีส้มสีเหลืองเข้มสีเหลืองอ่อนสีเขียวน้ำทะเลสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้ม


     :      สีขาวสีส้มสีเหลืองเข้มสีเหลืองอ่อนสีเขียวน้ำทะเลสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้ม