ยืนยันการชำระเงิน


:


ช่องทางการชำระเงิน

ธนาคารกสิกรไทย (Kbank)

เลขบัญชี : 000-000000-0 ชื่อบัญชี : ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

เลขบัญชี : 000-000000-0 ชื่อบัญชี : ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารทหารไทย (TMB)

เลขบัญชี : 000-000000-0 ชื่อบัญชี : ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

เลขบัญชี : 000-000000-0 ชื่อบัญชี : ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์